Från iakttagelse till bild | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Från iakttagelse till bild

Från iakttagelse till bild - Skapande tecknande omgiven av konst

Bekanta dig med världen som tar form när du tecknar och sätt dig in i teckningens grundelement i en avspänd atmosfär i EMMAs utställningssalar. Lämpar sig för både nybörjare och längre hunna tecknare!

Deltagande och teckningsmaterial ingår i priset för inträdesbiljetten till museet. Förhandsanmälan behövs ej. Som handledare verkar bildkonstlärare Tero Hytönen. Handledningen ges huvudsakligen på finska.

Äger rum den sista lördagen i månaden kl. 13-14.30.
 

Lö 28.1. kl. 13–14.30
Lö 25.2. kl. 13–14.30
Lö 25.3. kl. 13–14.30
Lö 29.4 kl. 13–14.30
Lö 27.5. kl. 13–14.30

Foto: Ari Karttunen / EMMA