April Jazz Goes EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

April Jazz Goes EMMA

Som ett resultat av samarbetet mellan EMMA och festivalen April Jazz född en komposition som avspeglar konsten i EMMAs utrymmen och som berikar museiupplevelsen. Saxofonisten Esa Pietilä komponerade ett beställningsverk för Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning Beröring. Verket i fyra delar utvecklas enligt årstiderna.

EMMAs besökare har möjlighet att lyssna till en inspelning av verket via trådlösa hörlurar från och med april till årets slut.

Uppförandena under sommaren, hösten och vintern:

Lö 19.8. kl. 15

Mika Kallio, slagverk

Fre 6.10. kl. 18
Veli Kujala, dragspelaren
 
Lö 2.12. kl. 15
Esa Pietilä, saxofon

Ingår i museibiljettens pris.

Foto: Maarit Kytöharju