PAULA LEHTONEN: CYAN SJÖ | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

PAULA LEHTONEN: CYAN SJÖ

25.10.2017 till 25.04.2018

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och EMMA har inlett ett treårigt samarbete som innefattar en serie specialbeställa verk av finländska nutidskonstnärer. De totalt sex verken, som inkluderas i EMMAs konstsamlingar, ställs ut ett i sänder i SEB:s entré i kontoret på Södra Esplanaden 18. Verken byts ut två gånger om året. Som kurator för utställningsserien fungerar Ingrid Orman från EMMA.

SEB:s verksamhet vägleds av övertygelsen om att kreativt tänkande, innovationer och förmågan att se världen med andra ögon behövs för att skapa en bättre värld. EMMA är ett konstmuseum som erbjuder starka upplevelser med konstens kraft och som vill ta konsten till ställen där människor rör sig och är aktiva.

PAULA LEHTONEN: CYAN SJÖ
25/10 2017 – 25/4 2018


Det första verket är en installation, Cyan Sjö, av konstnären Paula Lehtonen. Installationen kan upplevas både utifrån gatan och inne i kontoret från 25 oktober 2017.

Paula Lehtonen
(f. 1983) är en bildkonstnär från Helsingfors som inspireras av förhållandet mellan människa, natur och teknologi. Många av hennes senaste verk förmedlar bilder av naturfenomen med teknologiska medel. Lehtonen fascineras av extrema naturfenomen och de förändringar som katastrofer åstadkommer i välbekanta landskap.

Installationen i SEB:s entré består av en havsvy tryckt på flaggduk, artificiell vind och en videoprojektion. På dagen svallar havet i vinden, men på natten täcks havsytan aven alglik projektion som fotograferats i Skärgårdshavetsommaren 2014. Verket beskriver Östersjöns två sidor: det vackra och rent av romantiska havet i kontrast till ett av världens ekologiskt känsligaste och mest förorenade hav.

Ett annat namn för blågrön alg är cyanobakterie. ”Cyano” kommer från grekiskans κύανος (kúanos), som betyder blå.

SEB
Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors
Kontoret öppet må-fr kl. 9-16