John Kørner: Tripoli - Lampedusa | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

John Kørner: Tripoli - Lampedusa

14.02.2018 till 29.07.2018

 

EMMA har bjudit in det samtidsmåleriets förnyare, danska John Kørner till EMMAs Arena galleriet. Kørner gör en platsspecifik installation som förvandlar Arenan till ett engagerande allkonstverk. Kørners konst hämtar idéer och motiv både ur samtidens brännande problem, såsom migration och ojämlikhet, och ur personligare teman kring identitet, människorelationer och välfärd. Hans infallsvinkel är ändå alltid poetisk och öppen, han vill ge näring åt vår fantasi.