April Jazz Goes EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

April Jazz Goes EMMA

Saxofonisten Esa Pietiläs komposition som uppstått som ett resultat av samarbetet mellan EMMA och festivalen April Jazz avspeglar konsten i EMMA. Inspelningen som inspirerats av verken på samlingsutställningen Beröring kan avlyssnas via trådlösa hörlurar i utsällningssalen ända till årets slut. Det fyrdelade verket som framskrider enligt årstiderna berikar upplevelsen av utställningen.

Kompositionen uppförs också vid soloframträdanden i EMMA under sommaren, hösten och vintern. Uruppförandet av den första delen förverkligades under våren. De två återstående uppförandena av Ljudets beröring förverkligas:


Fre 6.10 kl. 18
April Jazz Goes EMMA / Ljudets beröring

Under Veli Kujalas soloframträdande får det traditionella jazzdragspelet nya klanger med hjälp av live-elektronik.

Lö 2.12 kl. 15
April Jazz Goes EMMA / Ljudets beröring

Kompositören och saxofonisten Esa Pietilä uppträder i utställningssalen.


Ingår i museibiljettens pris.

Foto: Maarit Kytöharju