EMMA Talks | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA Talks

12.01.2017

EMMA Talks är en fortgående föreläsnings- och samtalsserie, vars ämnen anknyter till aktuella utställningar. EMMA Talks lyfter med hjälp av företeelser inom konsten fram samhälleliga teman som berör människors liv. Den berättar om konsten ur nutidsperspektiv utgående från besökarnas egen erfarenhetsgrund. EMMA Talks riktar sig till unga och vuxna konstintresserade som vill utveckla sig själva och ta del i diskussionen.

Programmet är på finska eller på engelska.  

Höstens program för EMMA Talks publiceras i slutet av sommaren.

EMMA Talks fortsätter under hösten 2017 i andan av Ernst Mether-Borgströms och Sarah Morris' utställningar.

 

EMMA Talks from EMMA Espoo Museum of Modern Art on Vimeo.

Oheisohjelmiston luokka: