EMMA Talks | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA Talks

12.01.2017

EMMA Talks är en fortgående föreläsnings- och samtalsserie, vars ämnen anknyter till aktuella utställningar. EMMA Talks lyfter med hjälp av företeelser inom konsten fram samhälleliga teman som berör människors liv. Den berättar om konsten ur nutidsperspektiv utgående från besökarnas egen erfarenhetsgrund. EMMA Talks riktar sig till unga och vuxna konstintresserade som vill utveckla sig själva och ta del i diskussionen.

Anförandena i samband med EMMA Talks -serien under hösten 2017 ansluter sig till olika teman i EMMAs mångsidiga utställningsprogram. Ernst Mether-Borgströms och Sarah Morris' utställningar utgör en helhet där det uppstår växelverkan mellan nutidskonst och modernism. Här föds en dialog om färger, ljus och former; det lokala och det internationella; samhället och det privata. Liknande teman behandlas i Heli Rekulas anförande om konstnärligt forskningsarbete.

I höstens sista anförande närmar vi oss det nya: temat behandlar det som är på gång inom formgivningen just nu. Utgångspunkten är det nya Aukio-utrymmet som öppnas i november där Tapio Wirkkalas och Rut Bryks produktion presenteras. 

Programmet hösten 2017 

OBS! Programmet är på finska.

Ons 13.9 kl.17-18
Politik och yta - Konstens maktstrukturer

Päivi Takala, professor i målarkonst vid Konstuniversitetet, begrundar i sitt anförande politiska aspekter inom målarkonsten. 

Ons 25.10 kl. 17-18
Att öppna dagböcker - Konstnärligt och vetenskapligt forskningsarbete

Konstnär Heli Rekula och EMMAs amanuens Hanna Mamia-Walther diskuterar användningen av dagböcker och personhistoriskt material i forskningsarbetet. 

Ons 15.11 kl. 17-18
Hagalund och utopi

Riitta Nikula, professor emeritus i konsthistoria och Antti Mäkinen, chef för utvecklingsprojektet i Hagalund diskuterar det forna och det framtida Hagalund.

Ons 13.12 kl. 17-18
Vid det nya - Nutida form och mat

Kocken Matti Jämsén och skulptör Pekka Paikkari berättar om sambandet mellan mat och formgivning.

Ändringar i programmet möjliga.


FÖRELÄSNINGSPASS

Genom att samla stämplar från fyra föreläsningar i ditt pass får du 30 % rabatt på en guidning.
 

 

EMMA Talks from EMMA Espoo Museum of Modern Art on Vimeo.

Oheisohjelmiston luokka: