Kontakter och adress | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Kontakter och adress

EMMA ligger i utställingscentret WeeGee

Besökadress: Flitarvägen 5, Hagalund, Esbo
Postadress: PB 6661, 02070 ESBO STAD
Faktureringsadress »

Läge i google map »

Personalen på Esbo moderna konstmuseum

Info e-postl info[ at ]emma.museum
e-post: förnamn.efternamn@emma.museum

EMMAs kundservice må - fr. kl. 10.00-14.00,
tfn
. +358 (0)43 827 0941 
FAX +358 (0)9 8165 7510
EMMA Shop +358 (0)9 8165 7556
 

Museidirektör

Pilvi Kalhama, Direktör

Heli Backman, ledningsassistent
+358 (0)50 3103 292
 

Kommunikation, marknadsföring, företagssamarbete

Esa Takala, marknads- och kommunikationschef
+358 (0)43 8250 021
 
Iia Palovaara, kommunikationskoordinator
+358 (0)43 826 8713
 
Milla Rissanen, grafisk designer
+358 (0)43 827 0302
 

Utställningar

Arja Miller, intendent
Från 1.6.2017

Inka Laine, amanuens 
+358 (0)46 877 3726

Tiina Penttilä, amanuens
+358 (0)46 877 2420

Hanna Mamia-Walther, amanuens
+358 (0)43 826 7349

Suvi Sivulainen, producent
+358 (0)43 825 2600
 

Samlingar

Henna Paunu, intendent
+358 (0)43 824 6354

Eeva Ilveskoski, amanuens
+358 (0)43 824 5300

Liisa Smeds, amanuens
+358 (0)50 385 1622

Salla Rimpinen, assistent
+358 (0)46 877 2145

Laura Kokkonen, forskare, digitalkurator /
Bryk Wirkkala -projekt
+358 (0)43 827 1000

Minna Nyqvist, project assistant
 +358 (0)43 827 1936
 

Publikarbete

Reetta Kalajo, intendent
+358 (0)40 557 1422

Leena Aaltio, kundservice ansvarig
+358 (0)46 877 3457

Essi Huhtanen, kundservice koordinator
+ 358 (0)43 8267324

Ingrid Orman, producent
+358 (0)43 826 8724

Pernilla Wiik, museilektor 
+358 (0)46 877 2007

Maria Vähäsarja, museilektor
(verkstäder)
+ 358 (0)46 877 2146


Guide

Emilia Laine

Museivakter

Hanni Isola
Pekka Muinonen
JP Pyyny
Niko Jääskeläinen 

EMMA Shop

Iisa Johansson, butikchef
+358 (0)46 877 3028

Salla Engström, ansvarig för museibutik
+358 (0)43 825 1375

Laura Salmela, assistent
+358 (0)9 8165 7556

Alina Stavén, assistent 
+358 (0)9 8165 7556

Foto

Ari Karttunen, fotograf
+358 (0)50 406 2696

Yehia Eweis, fotograf
+358 (0)43 828 5546

Konservering

Katja Oijusluoma, ansvarig konservator
+358 (0)50 461 6779

Marianne Miettinen, konservator
+358 (0)46 877 2390

Jenni Suoniemi, konservator
+358 (0)43 824 5625

Museiteknik

Sami Supply, produktionschef
+358 (0)43 8269 214

Ilmari Aho, museimästare
+358 (0)43 8252 825

Jouni Harju, museimästare
+358 (0)46 877 2389

Lasse Naukkarinen, museimästare 
+358 (0)43 825 7457

Katja Sillanpää, museimästare
+358 (0)50 566 4415

Jukka Silvennoinen, museimästare
+358 (0)43 8252 826

Tarmo Venäläinen, ansvarig mästare på WeeGee-huset
+358 (0)50 413 8876 

Ekonomi, förvaltning, kansli

Tuija Karjalainen, chef för ekonomi och administration
+358 (0)46 877 1290

Mirva Mölsä, personalchef
+358 (0)46 877 2304

Styrelsen för Esbo konstmuseistiftelse

Ordförande Saija Äikäs, direktör, JK, MBA
 
Seppo Niiranen, arkitekt SAFA, KoM
 
Jarmo Kanerva, DI
 
Johanna Sipola, direktör
 
Sakari Wuolijoki, Head of Risk management and Advisory, JD
 
Petteri Karttunen, ordförande av Saastamoinenstiftelsen, EM
 
Päivi Karttunen, FK, Saastamoinenstiftelsen
 
Anna Tuori, konstnär
 
Riitta Valorinta, museidirektör emerita, konsthistoriker
 

 

Faktureringsadress:  
Esbo Konstmuseistiftelse sr
EMMA
Box 6661
FI-02070 Esbo stad
Finland

Moms nummer: FI17846918
Bankförbindelse: Danske Bank
IBAN: FI24 8000 1870 9577 69
BIC-kod: DABAFIHH

Webbfaktura (bara inhemska leveranrörer)
E-fakturaadress (EDI-kod) 003717846918
BIC-kod: 003708599126
Förmedlare Liaison Technologies Oy