EMMA laajenee - Tapio Wirkkala Rut Bryk -kokoelma pysyvästi esille | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

EMMA laajenee - Tapio Wirkkala Rut Bryk -kokoelma pysyvästi esille

  
 

Espoon kaupunki, EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö ovat solmineet sopimuksen säätiön kokoelman sijoittamisesta Näyttelykeskus WeeGeen tiloihin osaksi EMMAa. Sopimuksen tavoitteena on turvata kansallisesti arvokkaan kokoelman säilytys, ylläpito ja huolto sekä tuoda teokset yleisön nähtäväksi.

Uusi designille varattu näyttelytila ja kokoelman esillepano vahvistavat merkittävästi EMMAn design-profiilia. Kansainvälisesti kiinnostusta herättävä kokoelma laajentaa EMMAn mahdollisuuksia tarjota yleisölle entistä monipuolisempia sisältöjä. Taidemuseossa kokoelman esille saattaminen nähdään mahdollisuutena kasvattaa koko WeeGee-talon vetovoimaa.
 
Lisätietoa 3.11.2015 julkaistussa lehdistötiedotteessa.