KOSKETUS / SAASTAMOISEN SÄÄTIÖN KOKOELMANÄYTTELY | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

KOSKETUS / SAASTAMOISEN SÄÄTIÖN KOKOELMANÄYTTELY

19.11.2014 - 01.01.2020
Kosketus on Saastamoisen säätiön uudistunut kokoelmanäyttely. Näyttely muodostuu kolmesta osasta ja sen ydinteema on ihmisyys. Näyttelyä uudistetaan muun muassa uusien teoshankintojen myötä. 
 
Näyttelyn ensimmäinen osa, Ihminen, tila ja kohtaaminen, käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta keskittyen taiteen kohtaamiseen eli kommunikointiin teoksen ja vastaanottajan välillä. Teoksen äärellä taiteilijan luoma todellisuus ja katsojan oma todellisuus kohtaavat. Läsnäolo ja ihmisyyden kokemus syntyvät tässä erityisessä vuorovaikutuksellisessa tilanteessa.

Näyttelyn toisessa osassa, Ihminen, identiteetti ja keho, pureudutaan ihmisyyden peruskysymyksiin. Tässä osassa tarkastellaan kuvataiteen tapoja esittää identiteettiä, kehollisuutta sekä ihmisen suhdetta historiaan ja muistoihin. Huomio kiinnittyy myös siihen, miten kulttuurimme kasvava kuvavyöry vaikuttaa taiteilijoiden tapaan esittää ihmistä, kehoa ja identiteettiä. Toinen vaihe ilmentää taiteen erilaisia mahdollisuuksia laajentaa ja kyseenalaistaa ihmisyyden käsitettä myyttien ja surrealististen sävyjen avulla.  

Näyttelyn kolmannessa osassa, Ihminen ja valta, korostuu ajatus ihmisestä sosiaalisena ja hierarkkisena toimijana osana yhteisöä, yhteiskuntaa, globaaleja valtarakenteita ja ekosysteemiä. Teemoina nousevat esiin valtasuhteet ja vallan mekanismit, mutta myös arvot, moraalikäsitykset ja uskomukset, jotka määrittävät yksilön toimintamalleja ja asemaa suhteessa toisiin ihmisiin, muihin elollisiin ja osana luonnon järjestelmää.

Näyttelyn eri osien kuraattoreina ovat Pilvi Kalhama, Päivi Karttunen ja Henna Paunu.
 
 
Ensimmäisen osan, Ihminen, tila ja kohtaaminen, taiteilijoina ovat Ville Andersson, Miroslaw Balka, Hans-Christian Berg, Marcus Eek, Eric Freeman, Anne-Karin Furunes, Susanne Gottberg, Tommi Grönlund & Petteri Nisunen, Annika von Hausswolff, Hannaleena Heiska, Pekka Jylhä, Anish Kapoor, Ola Kolehmainen, Leena Luostarinen, Heikki Marila, Ryan McGinness, Leena Nio, David Nash, Mimmo Paladino, Jaume Plensa, Pauno Pohjolainen, Aurora Reinhard, Heli Rekula, Nina Roos, Janne Räisänen, Mari Sunna, Anna Tuori ja Marianna Uutinen.

Näyttelyn toisessa osassa, Ihminen, identiteetti ja keho, esitellään teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Maija Albrecht, Alice Anderson, Ville Andersson, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Olafur Eliasson, Carolus Enckell, Anne-Karin Furunes, Outi Heiskanen, Emma Helle, Jenni Hiltunen, Irmeli Hulkko, IC-98, Petra Innanen, Chantal Joffe, Ulla Jokisalo, Jukka Korkeila, Anne Koskinen, Matti Kujasalo, Hannele Kylänpää, Juhani Linnovaara, Sami Lukkarinen, Jason Martin, Elina Merenmies, Annette Messager, Rauha Mäkilä, Jussi Niva, Julian Opie, Meret Oppenheim, Anna Retulainen, Janne Räisänen, Hanna Saarikoski, Mari Sunna, Jaakko Tornberg, Katja Tukiainen, Anu Tuominen, Pauliina Turakka Purhonen ja Risto Vilhunen.
 
Kolmennen osan, Ihminen ja valta, taiteilijat ovat: Eino Ahonen, Kari Cavén, Ina Colliander, Erno Enkenberg, Anna Estarriola, Radoslaw Gryta, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Kaisaleena Halinen, Tiina Heiska, Sasha Huber, Martti Jämsä, Kaarina Kaikkonen, Ismo Kajander, Anne Koskinen, Markus Kåhre, Maija Luutonen, Jarmo Mäkilä, Jaakko Niemelä, Inka Nieminen, Nelli Palomäki, Matti Saanio, Stiina Saaristo, Jyrki Siukonen, Minna Suoniemi, Henry Wuorila-Stenberg ja Jukka Vikberg.
 
Katso Kosketus-näyttelyn taiteilijoiden videohaastatteluja.